مصرف کاغذ کمتر== بهره مندی از درختان بیشتر

صفحه اصلی| درباره پرسیک | تماس با ما | چگونه از پرسیک استفاده کنم؟| سفارش پیمایش|

سفارش پیمایش


هزینه اجرای پرسشنامه، به همراه ورود داده ها و تحلیل آنها برابر با هزینه تکثیر پرسشنامه است.

بر این اساس، هزینه اجرای هر پرسش/ زیرپرسش فقط برابر با 100 ریال می باشد.
استفاده از تمامی قابلیت های پرسیک رایگان است و شما خودتان می توانید با مطالعه راهنمای پرسیک آن را انجام دهید.
چنانچه اگر بخواهید این کارها را به کارشناسان ما بسپارید، هزینه های آن به قرار زیر است:

خدمت هزینه به ازای هر پرسش (ریال)

طراحی پرسشنامه

5000

اعمال کلید ارزیابی

10000

استخراج فایل داده ها

5000

استخراج یافته ها

10000